Om integration hade en coach

coach-clipart-football-coach-clip-art-11045Om svensk integration haft en tränare skulle han nog funderat både en och två gånger.

Coachningsmetoder var i ropet för några år sedan och man kan väl nästan säga att metoden har blivit norm i många sammanhang. När man ska belysa något eller funderar är det bra att stoppa in det i tankemodeller. Gärna flera olika för att få en analys från olika perspektiv. Att tillämpa en vanligt förkommande coachningsmodell som NÖHRA på integration är helt enkelt ett av många perspektiv man kan inta.

Modellen tillämpas genom att man tar utgångspunkt i önskat läget (Ö). Inom idrotten är det oftast ganska enkelt. Man vill vinna eller prestera. Resultatet mäts i tabeller, mål eller tider och jämförs mot andra som utövar samma sport med samma regelverk.

Hur fastställer vi ett önskat läge för integration? Det är en diskussion som vi tyvärr ser för lite av. Det önskade läget bör ju dessutom kunna översättas till en känsla eller målbild för att skapa motivation. Jag har inte svaret. Men om man utvecklar de andra delarna i coachningsmodellen utan att ha fastställt sitt önskade läge blir det sannolikt mer fel än rätt. De andra aspekterna är Nuläge, Hinder, Resurser och Aktiviteter.

Därför är vikten av att fastställa, diskutera och analysera det önskade läget är mer än en metadiskussion som man kan unna sig när man vill vara filosofisk. Här finns inga tabeller eller någon regelbok som berättar hur spelet ska spelas. Mina tankar om det önskade läget kretsar kring mänskliga rättigheter, att man känner sig inkluderad och delaktig i samhället och behövd. Hur översätter man det till en regelbok som vi kan spela efter.

Hur skapar vi ett tillräckligt tydligt önskat läge för att kunna ställa det i relation till vårt nuläge, identifiera hinder, tilldela resurser och genomföra aktiviteter?

Har du några idéer eller en komplett lösning kontakta mig gärna. Lämna också gärna en kommentar nedan.

Åsa-Nisse möter 91:an Björklund

Nu har frågan om en sammanslagning av Folkpartiet och Centern seglat upp. Denna gången började det med lite tankar i Bertil Ohlin Institutets valanalys och följdes sedan upp av en debattartikel i Liberaldebatt och av utspel från ungdomsförbundens ordföranden. Förslaget har fått en ljumt mottagande. Inte minst från de lite högre i partihierarkierna .

Motivet till en sammanslagning sägs vara att man får ett större liberalt inslag i Alliansen. Att ett större liberalt parti där landsbygd och stad förenas som motvikt till Moderaterna. Frågan är ju hur stort ett sådant parti kan bli och om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra en sammanslagning. Per T Ohlsson skriver bra om det i Sydsvenskan. Han pekar på svårigheterna och skillnaderna mellan partierna.

Jag ställer mig också kritisk till planerna på en sammanslagning. Jag ser inte att det kan ge tillräckligt stora vinster för att vara värt energin. Det riskerar att skapa oro inom Alliansen helt i onödan, och risken är att hela projektet helt enkelt havererar eller misslyckas. Sannolikheten att det ska fungera i samtliga kommuner, landsting m.m. är i princip obefintliga.

Alliansen har varit ett bra drag. Det är dags att ta nästa steg. Ett valtekniskt samarbete under beteckningen Alliansen där partibeteckning anges inom parentes känns för mig som ett naturligt steg mot en eventuell sammanslagning av samtliga borgliga partier.

Läs också

Ungdomsförbund vill ena C och FP | Inrikes | SvD.

Sammanslagning av Fp och C? — Annie Johansson.

Ungdomsförbund vill slå ihop C och FP – DN.SE.

Per Altenberg – ett liberalare Sverige » Blog Archive » Analysen bakom artikeln i Liberal Debatt.

Slå ihop FP + C? | Nina Larsson.