Österlengymnasiet blir mer praktiskt

Österlengymnasiet har utretts och det som många redan visste konstateras. Skolan är för liten för att vara kostnadseffektiv, attraktiv och konkurrenskraftig. Nu har vi dessutom siffror på vad det kostar.

I sin utredning har han jämfört var de olika programmen kostar i olika skånska kommuner. Årspriset för samhällsprogrammet i Simrishamn är 95 800 kronor. I Ystad kostar motsvarande utbildning 66 800 kronor. Genomsnittet för Skåne är 75 281 kronor. Samtliga program på Österlengymnasiet har ett högre årspris än Sydskånska gymnasiet och de flesta ligger över snittet i Skåne.

Men det är kanske inte det största problemet. Utan det tycker jag är att jag för andra gången hör tankegångar där politiker ger uttryck för en syn där man sänker ambitionsnivån. Här genom Carl-Göran Svensson.

– Utredningen säger mig att vi måste välja linje. Vi bör behålla en skola med program som kan överleva. Det mest alarmerande är ju elevunderlaget. Om bara några år är vi nere på 2-300 elever och vilken skola kan vi ha då? Kanske kan lärlingsutbildningar bli grejen för Österlen.

Det var ju en tydlig signal till alla med föräldrar och ungdomar som är studiemotiverade eller har akademiska ambitioner. Flytta från Simrishamns Kommun. För här väljer vi bort kunskap och satsar på praktik.

Uppdaterat: Efter lite debatt med Fredric Strömberg kan jag nog också tycka att jag formulerade mig lite hårt. Det finns lite mer nyanserade tankar bakom det här. Dessutom går det ju enkelt att pendla till Ystad som har ett större utbud av utbildningar.

Jag säger inte vem som sa det. Men jag bemötte det en gång argumentet att det var rätt att prioritera praktiska utbildningar på bekostnad av teoretiska, och fick följande svar på frågan varför man sviker sina ungdomar.

”De som har praktiska utbildningar stannar i större utsträckning kvar i kommunen. De andra flyttar.”

Det är en inställning som än en gång visar att man i Simrishamn inte försöker hitta kreativa och framåtblickande lösningar. Man söker inte samverkan även när det finns pengar att tjäna, och man är beredd att sätta kommunens prestige före ungdomarnas framtid.

Billigare skicka elever till Ystad – Simrishamn – Ystads Allehanda – Nyheter dygnet runt.

Direktionen och direktören

Det är inte bara jag som undrar över direktionens ansvar för situationen på Sydskånska gymnasiet. Nu får de även kritik av ägarkommunernas  revisorer.

Det är inom tre områden som revisorerna anser att gymnasiedirektionen brustit i tillsyn: ledning och styrning, intern kontroll och brott mot kommunallagens balanskrav.

Revisorerna konstaterar bland annat att man redan 2007 pekat på brister i efterlevnaden av skolans policydokument med personalanknytning. Enligt revisorerna har direktionen inte följt upp och åtgärdat bristerna.

Den underlåtenheten kan ha varit en bidragande orsak till de fortsatta arbetsmiljöproblemen på skolan, menar revisionens ordförande Christer Hovbrand.

Det är tung kritik. Men revisionen tillstyrker ändå att ansavarsfrihet

– Vi kan inte se att man uppsåtligt brustit i ansvar. Men anmärkningen är en tydlig markering. Nu är det upp till ägarkommunerna att ta ställning, säger Christer Hovbrand.

Nej – uppsåt kanske saknas men bristande vaksamhet, engagemang och kompetens verkar det finnas så att det räcker och blir över. En annan fråga som inte handlar om ansvarsfrihet är frågan om ett fortsatt förtroende. Här borde en bedömning göras utifrån uppsåtet och förmågan att bidra till Sydskånska gymnasieförbundets framtid.

Det finns tecken på att i alla fall delar av direktionen redan brister på denna punkter. Uppsåtligen eller inte. Gymnasiedirektionens vice ordförande Karin Arvidsson (S) kommenterar valet av ny gymnasiechef så här.

– Jag har träffat Hans-Inge Persson vid ett tillfälle och fick intrycket att han är en snäll man. Och rektorsgruppen och de fackliga organisationerna var också positiva till tillsättningen. Detta blir säkert bra under den tid uppdraget varar.

Enligt detta uttalande så tycker hon att det är bra att man anställt någon som är snäll efter den ”dumma” Annika Becker. Sen är facket positiva. Då räcker det ju att man i rollen som vice ordförande träffar personen en gång och får ett gott intryck. Det är ju välkänt att det finns många dåliga ledare som kan konsten att göra ett gott intryck. Det blir säkert bra – man har anställt en kompetent och erfaren person – men man kan inte uttrycka sig så här nonchalant. Det är nonchalant mot alla dess vars vardag är beroende av att man får in en kompetent och fungerande ledare i gymnasieförbundet.

Nu hoppas jag att direktionen får på fingrarna av inte bara revisorerna utan även av ägarkommunerna och av sina partikollegor. Annika Becker fick lämna klassrummet, direktionen bör i alla fall få stå i hörnet med dumstruten ett tag.

Ett ojämnt tempo tär på krafterna

Jag har skrivit om Sydskånska gymnasiet och Annika Becker affären tidigare och har inte mer att tillägga än att gratulera Ystad Allehanda som nu har lyckats med de de föresatt sig att göra.

Det som kan kommenteras är hur direktionen in i det sista lyckas göra detta till en fars. Med tanke på hur direktionen beter sig är i alla fall jag tveksam till att alll skuldbörda läggs på Annika Becker.

Först händer ingenting, sen ingenting, sen ska man utreda, sen ska man utreda, sen fattar man beslut, sen väljer man att förhandla, sen händer ingenting och sen ingenting. Först när ägarkommunerna säger ifrån på skarpen lyckas man komma till avslut.

Nu kostar det tre miljoner. Om man hade avvaktat utredningen om en eventuellt upplösning av gymnasieförbundet kunde man nog kommit betydligt billigare undan. Kommer man kom fram till att förbundet skulle lösas upp hade det sannolikt blivit en fråga om arbetsbrist i ledningen.

Antingen hade Bo Sterner rätt som lät förhandlingarna dra ut på tiden, eller så hade han fel. Men när så många människor påverkas är det viktigt att stå fast vid sin linje och att vara tydlig i sin ledarroll. Man kan visa handlingskraft och vara tydlig utan att orsaka skattebetalarna onödiga kostnader. Tre miljoner kronor skattepengar är mycket pengar – även när det är skattepengar.

En sökning på Sydskånska gymnasiet på Ystad Allehanda ger allt annat än upplyftande läsning. Det visar hur avsaknaden på ledarskap har präglat hela processen från början till slut. Dessutom kan du följa deras artikelserie här.

Den som håller ett ojämnt tempo brukar oftast inte vara först över mållinjen. Det ska bli spännande att se vad utredningarna utmynnar i – inte minst avseende hur direktionen har fungerat och bör fungera. Hoppas att Ystad Allehandas intresse för gymnasieskolan finns kvar när den presenteras.

Annika Becker avgår med omedelbar verkan.

Headhuntad

Sydskånska gymnasieförbundet är i blåsväder. Det vet väl alla vid det här laget. Att det har funnit och finns problem avseende ledarskapet inom Sydskånska gymnasieförbundet är för de flesta med den minsta insyn i verksamheten inte någon nyhet.

Ystad Allehanda har i en artikelserie skapat en nyhet av detta. Man har enligt vad jag erfar drivit frågan med målsättningen att få bort ledningen. Visst – det hjälper ju inte när direktionen och andra politiker inte talar klarspråk. Det kan de inte. Eftersom det pågår fackliga förhandlingar. Ett förtappat ord kan kosta några årslöner i onödan.

Nu är det inget större problem eftersom alla problem går att lösa. Speciellt sådana som är kopplade till en eller några få personer. Det som jag däremot reagerar på är några andra saker som kommer fram.

Avsaknaden av politisk mod och integritet. När det börjar blåsa snålt så kastar Sjöbos Stefan Lundgren ur sig följande när han förespråkar en upplösning av förbundet

Lundgren tycker det är ”skitjobbigt” med den senaste tidens turbulens kring gymnasieskolan och dess arbetsmiljö.

– Det har blivit ett störande moment, som tröttar ut alla. Det blir en massa hackanden som inte leder någonstans.

Att lägga ner förbundet ter sig för mig som fullständigt galet. Sydskånska Gymnasieförbundet rankades av Skolverket som Sveriges 7:e bästa gymnasieskola enligt uppgifter av Anders Albäck. Han är med i den grupp som ska utreda hur man ska få ordning på ledarskapet, och sitter dessutom med i direktionen. Han vet vad han pratar om. För mig är det naturligt att kämpa för att gymnasieförbundet ska fortsätta att leverera god utbildning. Något man lyckas med trots det dåliga ledarskapet. Tänk vad de kan åstadkomma om man tar tag i ledarskapsfrågan och löser den. Målet borde vara att fixa problemet och leverera ännu bättre resultat.

Att vi i detta hörnet på Skåne har en konkurrenskraftig gymnasieskola är oerhört viktigt för regionens utveckling. Det är inget vi kan riskera i form av kommunala experiment.

Det var det första som stör mig – det andra är det faktum att det finns större problem – om man ser till förbundets vara eller inte vara. Det handlar om minskade elevunderlag,  ökad konkurrens från friskolor samt det faktum att fler och fler elever väljer att pendla till skolor i västra Skåne. Här krävs det att man fokuserar på att skapa ett effektivt förbund som skapar förutsättningar för att locka till sig både lärare och elever.

Det jag är mest rädd för att intresset för Sydskånska Gymnasieförbundet och gymnasiefrågan  kommer att försvinna så fort Ystad Allehanda har fått sin skalp. Då riskerar vi att frågan än en gång lämnas i händerna på en direktion som inte mäktar med sin uppgift och som inte utsätts för någon större granskning vare sig av media eller ägarkommuner. Problemet är som jag ser det är nog snarare hur man sätter samman direktionen och hur den sedan rapporter till ägarna.