Kungen fick inte plats

Svenska freds- och skiljedomsföreningen har listat de 10 värsta aktörerna i den svenska vapenkarusellen. Som den allra värsta har de Göran Persson.

Vapenlobbyn får inflytande över försvars- och säkerhetspolitiken till en så pass omfattande grad att det leder till att miljarder investeras och låses fast i vapensystem som inte behövs. Det handlar om män och kvinnor som arbetar inom politik, på tjänstemannanivå, på vapenföretagen och inom PR-branschen. Några har arbetat inom flera av dessa sfärer. En del har till och med argumenterat mot vapensatsningar tidigt i sin politiska karriär, för att sedan göra helt om längre fram.

Konstigt att kungen inte fick vara med. Han åker ju världen runt och säljer svensk ”industri”

Makthavare » Göran Persson Sveriges främste vapenlobbyist.

No more JAS

Äntligen – Nu finns det planer på att avveckla FMV. Om planerna verkställs leder det förhoppningsvis till att vi slutar utveckla våldsamt dyra vapensystem. Antalet galna, olönsamma och slösaktiga projekt är så lång att det inte är klokt.

Det finns ju en marknad. Behöver vi vapen är det bara att köpa dem efterhand.Det är ju också enklare och billigare att utvärdera produkter som använts. (Det kanske är därför man bara kan sälja JAS med hjälp av mutor, Det är en gris i en säck)

Synd bara att detta inte gjort långt tidigare. Alla de pengarna som plöjts ner i fordon, båtar och inte minst flygplan kunde lämnat ett stort bidrag till freden och lindrat mycket lidande.

Som en extra bonus slipper Svenska Staten agera vapenkrängare.